ഓക്സിജൻ

  • Shaft

    ഷാഫ്റ്റ്

    മെറ്റീരിയൽ: 42CrMo
    ലൈറ്റ് റെയിൽ, ലോ ഫ്ലോർ വെഹിക്കിൾ, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാണ്, ഓരോ വർഷവും ആയിരത്തിലധികം കഷണങ്ങളാണ് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ ശേഷി; ക്ലയന്റുകൾക്കായി പ്രത്യേക. ബോംബാർഡിയർ (ചൈന & യൂറോപ്പ്), സ്കോഡ (ചെക്ക്), ചൈന ട്രെയിൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.