കൃത്യത ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങൾ

 • Air conditioning frame

  എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഫ്രെയിം

  ലൈറ്റ് റെയിൽ, ലോ ഫ്ലോർ വെഹിക്കിൾ, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം എന്നിവയിൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഫ്രെയിം പ്രയോഗിക്കുന്നു.
  ഉൽ‌പ്പന്ന ശേഷി -200 പി‌സി / വർഷം, ക്ലയന്റുകൾ‌ക്ക് പ്രത്യേകം, ഉപഭോക്താക്കൾ‌ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക, ഞങ്ങൾ‌ മെറാക്-ജിൻ‌ സിൻ‌ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ‌ (വുക്സി) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡിനായി വിതരണം ചെയ്തു;
  ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ പ്രയോജനം: ഭാരം, ചെറിയ ഇടം, ലളിതവും ന്യായയുക്തവുമായ ഘടന, നീണ്ട സേവന ജീവിതം, കുറഞ്ഞത് 30 വർഷം
 • Traction cabinet

  ട്രാക്ഷൻ കാബിനറ്റ്

  പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി:
  ലൈറ്റ് റെയിൽ, ലോ ഫ്ലോർ വെഹിക്കിൾ, ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം എന്നിവയിൽ ട്രാക്ഷൻ കാബിനറ്റുകൾ (ഡിഎഫ്ബികെ) പ്രയോഗിക്കുന്നു. ശേഷി -500 പി‌സി / വർഷം, ക്ലയന്റുകൾ‌ക്ക് പ്രത്യേകം. ഫ്യൂജി, കിംഗ്വേ, സ്കോഡ (ചൈനയിൽ) എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.